Official Controls Qualification
(Veterinary) OCQ(V)


You are here:  Home > About > OCQ(V) - Cymorth – TB (Cymru)

OCQ(V) - Cymorth – TB (Cymru)

Mae'r cwrs hyfforddi hwn, y mae Llywodraeth Cymru wedi talu amdano a'i ddatblygu ar y cyd ag APHA, yn paratoi Milfeddygon Swyddogol i ddarparu Cymorth TB, sy'n darparu cyngor, cefnogaeth ac ymyraethau milfeddygol penodol ar gyfer ceidwaid buchesau Cymreig sydd eisoes wedi eu heffeithio gan TB buchol.

Mae'r rhaglen filfeddygol Cymorth TB yn ceisio darparu'r wybodaeth a hyfforddiant i filfeddygon preifat maent ei angen i ddarparu ymweliad fferm rheoli clefyd o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar iechyd buches. Mae'r ymweliad yn cynnwys y broses rheoli TB; bioddiogelwch fferm/buches; a phrynu gwybodus – ymysg materion eraill. Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r modwl hyn eisoes feddu ar OCQ (V) – Sgiliau Hanfodol ES ac OCQ (V) Profion Twbercwlin.

Mae'r holl hyfforddiant ac asesiad yn cael ei gwblhau ar-lein wedi cofrestru trwy'ch dangosfwrdd hyfforddi personol.

Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o lefydd gyda chymhorthdal, dylai'r rhai sy'n gymwys i gael llefydd gyda chymhorthdal gysylltu â'r Tîm TB yn Llywodraeth Cymru a byddant yn cael cod i'w roi fel 'taliad'. Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r llefydd cymhorthdal, cysylltwch â bovinetb@wales.gsi.gov.uk.

Er mwyn gwneud gwaith penodol yn ymwneud â Chymorth ar gyfer Llywodraeth Cymru, ac eraill, bydd angen meddu ar y cymhwyster hwn.

 

Registered users

AHP Training

For Animal Health Paraprofessional training visit improve-ahp.com


Veterinary Practice magazine

Veterinary Practice magazine is home to the Official Vet column, providing OVs with the latest news and updates from APHA and Improve International as well as featuring interesting articles on topics relevant to the industry.


Getting started

New OV registration

How to gain an OCQ(V) qualification and become an OV


Registration

Register online to gain access to OCQ(V) training and revalidation


Latest updates

2019 OV Conference dates announced, Sept 25th and 26th

Register now for exclusive discounted rates. Book here.


Independent, confidential and free help for everyone in the veterinary community.