Official Controls Qualification
(Veterinary) OCQ(V)


You are here:  Home > About > OCQ(V) - Cymorth – TB (Cymru)

OCQ(V) - Cymorth – TB (Cymru)

Mae'r cwrs hyfforddi hwn, y mae Llywodraeth Cymru wedi talu amdano a'i ddatblygu ar y cyd ag APHA, yn paratoi Milfeddygon Swyddogol i ddarparu Cymorth TB, sy'n darparu cyngor, cefnogaeth ac ymyraethau milfeddygol penodol ar gyfer ceidwaid buchesau Cymreig sydd eisoes wedi eu heffeithio gan TB buchol.

Mae'r rhaglen filfeddygol Cymorth TB yn ceisio darparu'r wybodaeth a hyfforddiant i filfeddygon preifat maent ei angen i ddarparu ymweliad fferm rheoli clefyd o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar iechyd buches. Mae'r ymweliad yn cynnwys y broses rheoli TB; bioddiogelwch fferm/buches; a phrynu gwybodus – ymysg materion eraill. Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r modwl hyn eisoes feddu ar OCQ (V) – Sgiliau Hanfodol ES ac OCQ (V) Profion Twbercwlin.

Mae'r holl hyfforddiant ac asesiad yn cael ei gwblhau ar-lein wedi cofrestru trwy'ch dangosfwrdd hyfforddi personol.

Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o lefydd gyda chymhorthdal, dylai'r rhai sy'n gymwys i gael llefydd gyda chymhorthdal gysylltu â'r Tîm TB yn Llywodraeth Cymru a byddant yn cael cod i'w roi fel 'taliad'. Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r llefydd cymhorthdal, cysylltwch â bovinetb@wales.gsi.gov.uk.

Er mwyn gwneud gwaith penodol yn ymwneud â Chymorth ar gyfer Llywodraeth Cymru, ac eraill, bydd angen meddu ar y cymhwyster hwn.

 

Registered users

NEW. OCQ(V) – EQ. (Equine) is available for enrolment

The equine export qualification OCQ(V) – EQ is now available. Specialist Equine OVs who hold OCQ(V) – UX can select either UX OR EQ at revalidation. Please contact Improve International on 0330 202 0380 if you would like to be transferred from UX to EQ for your revalidation.


Veterinary Practice Magazine

OV Magazine now features as a section in Veterinary Practice Magazine. Click the link below to go to Veterinary Practice. The Official Vet section is on the right hand side of the top navigation tab,


Getting started

New OV registration

How to gain an OCQ(V) qualification and become an OV


Registration

Register online to gain access to OCQ(V) training and revalidation


Latest updates

2018 OV Conference dates announced, Sept 19 & 20

Register now for exclusive discounted rates. Book here.